ARKITEKT KAADA AS er et relativt nystartet arkitektkontor, stiftet i 2012 av Morten Kaada. Vi holder til i samme lokaler som Brandsberg-Dahls Arkitekter i Kannik.

Kontoret har erfaring med nybygg og rehabilitering innenfor nærings- og industribygg, bolig, samt fritidsbolig. Det fleste oppdragene har vært utført i regionen, men geografisk strekker oppdragene seg fra Egersund i sør og til Leknes/Lofoten i nord.

 

Personvernerklæring i ARKITEKT KAADA AS

PERSONOPPLYSNINGER
Personlig data er data som er knyttet til, relatert til eller kan identifisere en person.
Hvilke opplysninger vi samler om deg:

  •  Navn
  •  Adresse
  • Telefonnummer
  • E-postadresse

Vi lagrer våre kundedata i systemet Tripletex og benytter IMAP-server
til elektronisk kommunikasjon. I tillegg lagrer vi relevant og prosjektrelatert
kommunikasjon på server i respektive prosjektmapper.
Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser gjennom
avtale inngått mellom vår bedrift og deg som kunde. Informasjon om fakturering
benyttes for å oppfylle krav i bokføringsloven. Grunnlaget for behandlingen er
personvernforordningens artikkel Art 6.

Arkitekt Kaada AS er behandlingsansvarlig for behandling av dine
personopplysninger. Vi vil ikke dele, selge eller overføre eller på annen måte utlevere
personopplysninger til tredjeparter, med mindre vi er rettslig forpliktet til det. For å
kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtalen utleveres imidlertid nødvendige
opplysninger til våre samarbeidspartnere tilknyttet spesifikt prosjekt.

INNSYN OG RETTING
Du har krav på innsyn i de opplysninger som er registrert om deg. Innsyn kan fås ved
å sende en henvendelse til Arkitekt Kaada AS. Dersom de
registrerte opplysninger ikke er riktige eller er ufullstendige, kan du kreve at
opplysningene korrigeres i henhold til personopplysningsloven.

OPPBEVARING OG SLETTING
Opplysninger som ikke lenger er nødvendig for det formål de er laget for, slettes fra
våre systemer. Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare, vil i
henhold til lovens krav lagres i inntil 5 år.

INFORMASJONSSIKKERHET
Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personvernforordningen. Du vil i
den forbindelse kunne kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt
kreve retting eller sletting.